Under 1990-talet införde riksdag och regering föreskrifter om funktionskontroller av ventilationssystem – OVK.
Man hade uppmärksammat den undermåliga inomhusmiljön i lokaler som skolor, bostäder och vårdinrättningar.

En besiktning med Reventor går till enligt följande

När beställningen är utförd bokar vi in ett lämpligt datum.
Efter det sköter vi all avisering till samtliga hyresgäster ca 1 vecka innan arbetet.

När det är dags för besiktning sköter vi även, vid önskemål nyckelhanteringen .
I vissa fall kan vi även utföra besiktningen kvällstid (mellan 17-20).

När besiktningen är klar skickas protokoll och intyg till beställaren och kommunen.
Blir inte besiktningen godkänd så utarbetas ett åtgärdsprogram vid önskemål.

 

– Reventor Sverige AB har en lång erfarenhet av väl utförda OVK besiktningar i Stockholm.
Vi har behörighet att besiktiga alla förekommande ventilationssystem.

 

Vill du beställa en offert? Klicka här.


Nyckelord gällande lagstiftade föreskrifter för obligatorisk ventilations kontroll (OVK)

Byggnadens ägare
Oavsett vem som nyttjar byggnaden,
så ligger ansvaret för att OVK besiktning genomförs på ägaren.

Besiktningsman
Endast behörig besiktningsman med rätt
behörighetsnivå, får genomföra besiktningen.

OVK protokoll
Av protokollet skall framgå om ventilationssystemets
funktion är godtagbar eller ej.

Intyg
Ett särskilt intyg utfärdas efter genomförd kontroll.
Datum för besiktningen skall framgå och intyget skall vara väl synligt på lämplig plats i byggnaden.

Byggnadsnämnd
Kommunens byggnadsnämnd är tillsyndsmyndighet
och de ansvarar för att regler och lagar kring OVK besiktningen efterföljs

Besiktningsintervaller

3 år – Förskolor, skolor och vårdlokaler – oavsett ventilationstyp.
3 år – Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT – och FTX ventilation*
6 år – Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F – , FX och S-ventilation*

* Förklaringar: F = frånluftsventilation, FT = från och tilluftsventilation, FTX = från och tilluftsventilation med återvinning, FX = frånluftsventilation med återvinning,  S = självdragsventilation.