Reventor Sverige AB är företaget som hjälper dig att få den bästa inomhusmiljön. För oss står miljön, energisparande åtgärder och hälsa i fokus.

Vi utför OVK besiktning, injusteringar, radonmätningar och i övrigt förekommande arbeten inom ventilation och inomhusmiljö. Alltid med garanterad kvalité och miljö i fokus på utfört arbete.
Vi har erfarna och kompetenta samarbetspartners vid behov.

Reventor Sverige AB är självklart ansvarsförsäkrade för allas trygghet.