Reventor Sverige utför både långtids – och korttidsmätningar av radon. Vid avslutad mätning utvärderas resultatet och vi utarbetar ett åtgärdsförslag om gränsvärdena visar sig vara för höga.

Vad är radon?

Radon i markRadon är en radioaktiv gas, som näst efter tobaksrökning är den absolut vanligaste orsaken till lungcancer. Radon i bostaden svarar för i snitt hälften av den totala stråldosen per person och år.

Nästan all mark innehåller radon som kan ge upphov till förhöjda halter i bostaden. Dricksvatten och visst byggnadsmaterial kan också vara källor till besvär. Eftersom radon varken luktar, syns eller avger någon smak, är det enda alternativet att utföra en radonmätning.

Tillvägagångssätt radonmätning

Radon mäts under en uppvärmningsperiod (1 okt – 30 apr). Vi rekommenderar en  långtidsmätning under 2-3 månader för bästa resultat. Man kan även genomföra en korttidsmätning på 2-10 dagar för att få en indikation på värdet. Men sistnämnda alternativ är inte alls lika tillförlitligt.

Åtgärder

Vilka åtgärder som är nödvändiga för att sänka radonhalten beror sedan på varifrån radonet kommer och på hur hög halt som indikeras av mätningen.

Radon mätare