Reventor Sverige AB genomför injusteringar av ventilationsanläggningar som ger en optimal energiförbrukning och en tillfredsställande inomhusmiljö.

Injustering ventilation

Tillvägagångssätt injustering av ventilation

Reventor Sverig AB kontrollerar ventilationssystemets renlighet innan injusteringen påbörjas. Vid försmutsning så rekommenderas en inledande rengöring för att få ett fullgott resultat.

När du gör en injustering av ventilationsanläggningen kommer den att dra mindre energi. Anläggningen kommer att bli tystare och få ett bättre klimat.

Bra både för din hälsa och vår miljö.