Reventor Sverige AB utför tillsammans med en certifierad samarbetspartner kompletta rengöringar av ventilationssystem.

Ett smutsigt ventilationssystem bidrar till att fläktarna får arbeta hårdare vilket innebär att de drar mer energi. Ett smutsigt ventilationssystem kan också påverka och försämra din inomhusmiljö, vilket kan påverka din hälsa negativt.

Efter avslutat arbete lämnas ett rensintyg. Rensintyget garanterar att rensningen är utförd enligt de förordningar som RSVR (Riksförbundet Sveriges Ventilationsrengörare) har tagit fram.