OVK-besiktning och injustering av luftflöden på hela vårdcentralen.