OVK-besiktning och diverse åtgärder som injusteringar, utredningar och uppdatering av dokumentation.