OVK-besiktning och utredningar av samtliga ventilationssystem och dess betjäniningsområden.

Även injusteringar och övriga ventilationsåtgärder.